Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Å drepe ein for å redde fem

26.10.2023 57 min

Kan overtru vere bra? Ville du hatt evig liv? Kvifor kjenner menneske begjær? Å drepe ein for å redde fem Etikketaten sender frå Litteraturhuset i Trondheim, og i panelet sit forskar Inga Strümke, programleiar i NRK Are Sende Osen og filosof Heine Holmen. Programleiar er Madeleine Cederström. Ny episode kjem kvar torsdag.