Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Kvele sangdraumen til unge som ikkje kan synge?

05.10.2023 56 min

Er jakt bra for dyra? Bør kvinner få fri under mensen? Må farmor leve sjølv om ho vil døy, og kven har ansvar for å muntre ho opp? I panelet sit filosof Einar Duenger Bøhn, lege og komikar Ida Marie Ringerud og programleiar i NRK Sandeep Singh. Ny episode kjem kvar torsdag.