Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Erlend Osnes/Hanan Abdelrahman/Svein Øverland

10.02.2022 · 56 min

Kvifor fell nokre av oss for dårlege typar? Og kva gjer du når mor di nektar heimehjelpa med hijab å komme inn døra?