Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Rasistisk val av sæd / dårleg feminist / nei til tiggarar

19.01.2023 56 min

Er det OK å velje hudfarge på donor? Bør fedre slutte å følge bruden til alteret? Er du kjip om du ikkje gir til tiggarar? Sjukmeld kollega heng med venner på kveldstid. Er det greitt? I panelet sitt politikarane Lan Marie Berg (MDG) og Simen Bondevik (Unge sentrum), og filosof Einar Duenger Bøhn (UiA). Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.