Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Den heilage gral spesial

14.04.2022 · 48 min

Når skamma du deg sist? Kva får deg til å miste huet? Har du opplevd eit mirakel? 18 gjestar svarar programleiar Kjersti Anderdal Bakken.