Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Bot for å si idiot / illojale lærarar / misjonering på Tiktok

29.09.2022 56 min

Ytringsfridom spesial! Dilemma: Kva må politiet tole å bli kalla? Kor nøytrale bør lærarar vere? Kvifor er det OK å kommentere maten til tynne folk? Er det greitt å prøve å påverke trua til andre? I panelet er politiker Abid Raja, redaktør Vebjørn Selbekk og journalist Anki Gerhardsen. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.