Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Alexandra Esdaile/ Mads Bones/Noman Mubashir

06.01.2022 · 57 min

Ida er avholds, men vil ikkje prate om kvifor. Kva skal ho svare når folk spør? Fortenar du alltid høgare lønn når du får meir ansvar?