Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Kristin Clemet / Magnus Børmark / Svein Øverland

09.06.2022 56 min

Kjærasten er oppslukt av hobbyen sin. Er det OK? Og bør menn få mannepoeng for å søke statusyrke? Tankesmeden, musikaren og psykologen diskuterer Ny episode torsdag.