Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Sutring / organdonasjon / 50/50-fordeling av barn

09.02.2023 56 min

Kor mykje sutring må ein akseptere? Å vere eller ikkje vere organdonor Er det bra for barn med delt bustad? Er det OK å filme i ei gravferd? I panelet er psykolog Jan Ole Hesselberg, kunstnar Irene Kinunda Afriyie og TV-fjes og terapeut Tore Petterson. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken.