Etikketaten

Kvar veke samlast tre kloke folk for å svare på små og store etiske spørsmål. Har du ei utfordring til panelet? Send oss ein e-post til etikketaten@nrk.no.

kjøpe sex / stenge ute nyheiter / spionerande studentar

02.03.2023 56 min

Er du eit dårleg menneske viss du kjøper sex? Er det OK å kutte ut nyheitene? Bør alle 19-åringar jobbe eitt år for Noreg? Er alle kinesiske studentar spionar? I panelet sit redaktør i nettidsskriftet Subjekt Danby Choi, debattansvarleg i Trønderdebatt Oda Okkenhaug og stand-up komikar Erlend Osnes. Programleiar er Madeleine Cederström Ny episode torsdagar