Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Lan Marie Berg/Vebjørn Selbekk/Liv Gulbrandsen - del 1

14.07.2022 38 min

Kan mor vere morosam og ha full kontroll? Kor mykje tips bør ein gi på restaurant? Politikaren, redaktøren og forfattaren diskuterer. Ny episode kvar torsdag.