Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Eksotisk eller tradisjonelt namn / sex med kompis / ærleg i jobbintervju

12.01.2023 56 min

Skal barnet få tradisjonelt eller eksotisk etternamn? Er sex mellom kompisar utruskap? Kor ærleg må eg vere i jobbintervju? Er det OK å bruke Kanye West-design no? I panelet sit redaktør i Subjekt Danby Choi, programleder i NRK Noman Mubashi og leiar i tenketanken Minotenk Linda Noor. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode kvar torsdag.