Etikketaten

Kvar veke samlast tre kloke folk for å svare på små og store etiske spørsmål. Har du ei utfordring til panelet? Send oss ein e-post til etikketaten@nrk.no.

Eksotisk eller tradisjonelt namn / sex med kompis / ærleg i jobbintervju

12.01.2023 56 min

Skal barnet få tradisjonelt eller eksotisk etternamn? Er sex mellom kompisar utruskap? Kor ærleg må eg vere i jobbintervju? Er det OK å bruke Kanye West-design no? I panelet sit redaktør i Subjekt Danby Choi, programleder i NRK Noman Mubashi og leiar i tenketanken Minotenk Linda Noor. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode kvar torsdag.