Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Esben Esther Pirelli Benestad / Sivert Bjørnstad / Tone Sofie Aglen

26.05.2022 · 56 min

Skal ein la forelska enkemann (80) bli svindla? Og er regnbueflagg på sekken til seksåringar greitt? Sexologen, politikaren og kommentatoren diskuterer. Ny episode torsdag.