Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Trine Lise Olsen/Rune Bratseth/Are Sende Osen

17.02.2022 · 56 min

Er det greitt å kle seg ut som ein same? Og skal ein overføre livssynet sitt på ungane?