Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Droppe julegåver / svare nettroll / kan vi seie "nazi"?

15.12.2022 56 min

Kan ein seie nei til julegåver? Bør me gripe inn i ufine kommentarfelt? Må me følge tradisjonane? Kan me kalle strenge folk "nazi"? I panelet er psykolog Nikolaj Kahn og skodespelarane Ingrid Bolsø Berdal og Tor Itai Keilen. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode kvar torsdag.