Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Brynjar Meling / Klaus Sonstad / Åsta Schnell

28.04.2022 · 55 min

Kvifor får arv fram det verste i oss? Stel du frå jobben? Og skal 19-åringar ut av huset? Advokaten, humoristen og psykologen diskuterer. Ny episode torsdag.