Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Linn Skåber/Ingrid Rosendorf Joys/Kenneth Kjelsnes

24.02.2022 · 56 min

Må alle i den utvida storfamilien vere inkludert i alt, når bestefar døyr? Og kan det vere rettferdig å behandla vaksne ungar ulikt?