Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Fikse ansiktet til barn / moral i aktivisme / teppe av hund

05.01.2023 56 min

Er det greitt å fikse på utsjånaden til ungen sin? Kor langt er innafor å gå for ein sak ein brenn for? Kan eg seie "eg elskar deg" utan å meine det? Er det greitt å lage teppe av familiehunden? Etikar Espen Gamlund, redaktør Vebjørn Selbekk og komikar Sigrid Bonde Tusvik er i panelet. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode kvar torsdag.