Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Marianne Meløy / Torbjørn Olsen / Azra Halilovic / Klaus Sonstad

02.06.2022 · 49 min

Skal ein døype ungar for tradisjonen si skuld? Og kan skeptisk far blande seg når dottera får muslimsk kjærast? Ny episode torsdag.