Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Lilli Bendriss/Vebjørn Selbekk/Svein Øverland

10.03.2022 · 59 min

Kor mykje omsyn skal ein ta til ein kollega med humørsvingningar? Og kva vil det seie å vere kjenslemessig utro?