Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Dora Thorhallsdottir / Nikolaj Kahn /Therese Bjørnaas

05.05.2022 · 58 min

Kva seier du til vennen som drikk for mykje? Skal ein halde saman for ungane sin del? Og korleis feire ein konfirmant med sosial angst? Familieterapeuten, psykologen og etikeren diskuterer. Ny episode torsdager.