Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Ken André Ottesen / Esther Moe / Usman Chaudhry

19.05.2022 · 1 t 1 min

Kor mykje er det greitt å klage? Avsløre eller slette feilsendt e-post? Kva kan ein gjere når dement eks blir trafikkfarleg? BA-desken, redaktøren og psykologen diskuterer Ny episode torsdag