Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Har partnaren din rett til å vite alt om deg?

09.11.2023 53 min

Er det greitt å be sjølv om ein ikkje trur? Kva vil det seie å leve enkelt? Har partnaren din rett til å vite alt om deg? Har dei rike meir ansvar for å bidra til fellesskapet? Kan det vere bra å vere misunneleg? I panelet sit kjøpmann Ole Robert Reitan, programleiar i NRK Margrethe Røed og psykolog Peder Kjøs. Programleiar er Madeleine Cederström. Ny episode kjem kvar torsdag.