Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

mannleg midtlivskrise / dø på hytta / rettferdig lønn

16.02.2023 57 min

Er du blenda av eigen innsikt? Skal alle som yskjer det få døy på hytta? Kvifor skal nokon tjene meir enn statsministeren? Må eg takke ja til å vere forlover? I panelet er samfunnsredaktør i nettavisen E24 Torbjørn Røe Eriksen, politisk redaktør i Adresseavisen Siv Sandvik, og filosof Heine Holmen. Programleiar er Madeleine Cederstrøm