Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Sure b-menneske / humor eller mobbing / selje gåver

22.09.2022 56 min

Skal B-menneske få styre arbeidstida - eller ikkje? Kor går grensa mellom aping og mobbing? Kvifor må vi gifte oss? Er det innafor å selje gåver ein har fått? Hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen, sosialantropolog Linda Noor og skodespelar Ragne Grande er gjestar hos programleiar Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode kvar torsdag.