Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Snorre Valen / Silje Meisal / Alexandra Esdaile

16.06.2022 · 57 min

Korleis snakke om grønnvasking? Bør alle skuler heise regnbogeflagget under Pride? Hjelp! Systra har gifta seg med ein tufs! Redaktøren, presten og etikaren diskuterer. Ny episode torsdag.