Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Wasim Zahid / Hanne Marie Pedersen-Eriksen / Marianne Meløy

21.04.2022 · 58 min

Helvetesmåndagen: Samalikning av konfirmasjonsgåver / Ja eller nei til alkohol i selskapet? / Droppe tale til sjenert konfirmant? Legen, presten og skodespelaren diskuterer. Ny episode torsdag.