Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Sarah Natasha Melbye/Thor Håvik/Åsta Schnell - del 2

07.07.2022 · 24 min

Når er utruskap akseptabelt? Journalisten, presten og psykologen diskuterer. Ny episode kvar torsdag.