Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Er jobben meininga med livet?

21.09.2023 57 min

Kva skjer viss alle berre tenkjer på seg sjølv? Greit å snakke skit om eksen? Reise til land som bryt menneskerettane? Er jobben meininga med livet? Har vi plikt til å bry oss om klima? I panelet sit leiar i Natur og Ungdom Gina Gylver, psykolog Peder Kjøs og leiar i Unge Høyre Ola Svenneby. Programleiar er Madeleine Cederström.