Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Skal ein redde dyr frå brennande hus?

16.03.2023 56 min

Huset brenn - skal alle slags dyr reddast? Kan kvinner droppa BH-en? Flytte til heimbygda, eller bli verande i byen? Kor mykje bråk må du tole på kino? Kan ein be om å få ei gåve attende? I panelet sit skodespelar og musikar Ella Marie Hætta Isaksen, terapeut og musikar Tore Petterson og sosialantropolog Gitte Koksvik. Programleiar er Madeleine Cederström Ny episode torsdagar