Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Etikketaten oppsummerer året

29.12.2022 57 min

Fyllebråk, pride, klima og krenking står på menyen når Etikketaten ser seg tilbake. Me ser tilbake til då programleiar Kjersti Anderdal Bakken hadde besøk av blant anna Anine Kierulf, Torbjørn Røe Isaksen, Danby Choi og Hanan Abdelrahman.