Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Klimaangst / shoppegale venner / gjenbruksgåver

27.10.2022 57 min

12-åringen har mista klimamotet. Skal foreldra «pynte brura»? Vennene mine shoppar utan å tenke på klima. Kan eg moralisere? Er det OK å gå tidleg frå jobb om du er effektiv? Må eg seie frå om regifting? I panelet er gjenbruksinspirator Jenny Skavlan, høgrepolitikar Lene Westgaard-Halle og filosof Espen Gamlund. Ny episode torsdagar.