Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Olaug Bollestad/Simen Bondevik/Ingvard Wilhelmsen

07.04.2022 · 56 min

Familien vil ha besøk, Julie vil vere åleine. Kor sosial må ein vere i påska? Og kvifor er det ulovleg å bråke på heilagdagar? Ny episode torsdag.