Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Regi på gravferd / introvert på buss / aktiv dødshjelp

02.02.2023 55 min

Kven skal ha regi på gravferda di? Sært eller innafor å ikkje prate med kjenning på bussen? Korleis støtte ein venn som ønsker aktiv dødshjelp? Ok å ljuge, for å hjelpe venner med sal av leilegheit? I panelet er journalist og redaktør Sarah Natasha Melbye, filosof og sosialantropolog Gitte Koksvik og livssynsnerd Didrik Søderlind fra Humanetisk forbund. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.