Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Tore Petterson / Brita Møystad Engseth / Kjetil Gilberg

23.06.2022 · 56 min

Bør barn sjå på pride-paraden? Og bør kjærastepar gjere plass til singel ven på laurdagskvelden? Foredragshaldaren, filmviteren og pastoren diskuterer. Ny episode torsdag.