Ekko – samfunnspodden

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet. En podkast med Martin Jahr og noen av NRKs mest nysgjerrige journalister.

Et bedre liv med et kamera i hånden

03.10.2019 · 22 min

Dr. Torkil Færø har begått en selvhjelpsbok der han mener at han kan hjelpe nærmere 60% av oss som sliter med det man kan kalle livsstilssykdommer. Løsningen i følge ham, er en slags grønn resept der man stimuleres til å plukke opp kamera, komme seg ut og systematisk jobbe med å bli en bedre fotograf. Reporter: Annette Hobson.