Ekko

Varsleren skal vernes, men trengs en ny lov?

Seriebeskrivelse

Ekko er et samfunnsprogram som sendes mellom 09-11, mandag til lørdag, i NRK P2. To timer med samfunnsstoff, forskning, vitenskap og menneskemøter. Ekko gir deg radio som engasjerer, berører, gir innsikt og overrasker.

Episodebeskrivelse

Varslaren skal vernast, men trengst ei ny lov? I fjor kom ein NOU-rapport om problematikken rundt varsling og varslarar sin situasjon i Noreg. Nokre meiner ein treng eit nytt ombod for varslarar for å gjere det tryggare å seie ifrå om mogleg kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen. Andre synest dagens reglar er gode nok, men at arbeidsgivarar i større grad må ta omsyn til desse.

Tilgjengelig i:
Verden
Publisert:
09.01.2019
Varighet:
28min 25s