Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Pyskiatriens svar på Grete Roede

08.03.2018 24 min

Tone har hatt stemmer i hodet helt siden hun var barn. Stemmer som forteller henne at hun ikke er god nok og at hun ikke duger til noe. Nå har hun møtt en ny behandlingsmetode som kan bli framtida for mange med psykiske lidelser. En 11-trinnsrakett som gjør deg i stand til å mestre livet bedre, og nå dine mål. Metoden beskriver hun som psykiatriens svar på Grete Roede.