Einstein – på sporet av den tøyde tid

Et dramatisk liv, og forskning som fikk dramatiske følger. Albert Einstein er et ikon, og i denne serien går vi i fotsporene til mennesket og forskeren Albert Einstein.

Patentslaven (4:11)

02.11.2015 · 31 min

Har du i ungdomsåra tenkt dype tanker som: "hvordan vet jeg at det finnes en verden utenfor mitt sinn? Kanskje alt er en drøm?" Og har du seinere rødma litt av dem? Faktum er art uten denne type filosofi - ingen relativitetsteori. I denne episoden ser på Einsteins tid som patentslave (hans egen term) i Bern, avhandlinga om Brownske bevegelser, samt at vi tar de første, vaklende skrittene mot relativitetsteorien.