Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Omstilling i koronaens tid

29.03.2020 56 min

Krisa er over oss og vil vara lenger. Folk og land er i ei brutal omstilling. Kva endringar vil vare, kva vil gå over og - kva er verdt å ta vare på? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø på NRK P2.