Dagsnytt 18

Dagsnytt 18 er P2s populære debatt-program. Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser. Dagsnytt 18 sendes direkte på P2 og på NRK2 mandag til fredag kl. 18:00 til 18:59. Programledere er Sigrid Sollund, Fredrik Solvang og Espen Aas.

Korona-plan iverksettes, strengere tiltak, hamstring av mat og krise i luftfarten.

12.03.2020 · 58 min

Nå stenges Norge ned - de mest alvorlige tiltak i fredstid er nå iverksatt for å stanse spredningen av korona-viruset. Smittetoppen kan først komme mellom mai og august sier Folkehelseinsittuttet, hvordan virker nettopp dette inn på kriseplanen? Det meldes om tomme hyller i mange dagligvareforretninger, det er innført rasjonering av Paracet - ikke hamstre oppfordrer dagligvarehandelen og myndighetene - men folk ser ikke ut til å høre. Og med karantener, utreiserestriksjoner og generell frykt - vil luftfarten overleve?