Dagsnytt 18

Dagsnytt 18 er P2s populære debatt-program. Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser. Dagsnytt 18 sendes direkte på P2 og på NRK2 mandag til fredag kl. 18:00 til 18:59. Programledere er Sigrid Sollund, Fredrik Solvang og Espen Aas.

Budsjettforhandlinger // Forskjellsbehandling i fotball // Manglende skogvern i Norge

15.11.2021 · 59 min

SV går inn i budsjettforhandlingene med krav om mye høyere skatter og avgifter. - Virkelighetsfjernt, mener Høyre. Fotballmamma etterlyser mer likestilling. Blir tøffe jenter på fotballbanen sett på som et problem? Norge bruker milliarder på natur i andre land - men hvorfor satser vi ikke på vern og restaurering av natur i Norge, spør miljøorganisasjonen Sabima.