Både Erlend og Steinar

To venner bombarderer hverandre med tankeeksperimenter. En tenketank for folk med lav intelligens.

Dødsing og l'appel du vide

09.10.2023 39 min

Kan dødsing reflektere noe dypere ved mennesket enn vi tror? Steinar tror ikke på Erlends sauehistorie, og søker svar hos Erlends far.