Både Erlend og Steinar

To venner bombarderer hverandre med tankeeksperimenter. En tenketank for folk med lav intelligens.