Andakten

260 hverdagsfunderinger over tro og liv

Å sende et julekort - Janne Stigen Drangsholt

29.11.2021 · 3 min 49 sek

Føler du glede eller irritasjon ved tanken på julekort? Forfatter Janne Stigen Drangsholt forteller hvorfor hun blir så glad når hun får et.