Andakten

260 hverdagsfunderinger over tro og liv

Det vi ikke kan se - Janne Stigen Drangsholt

30.11.2021 · 3 min 45 sek

Når forfatter Janne Stigen Drangsholt henter frem en gammel barnebok, blir hun minnet om det som kan finnes, selv om vi ikke ser det.