Andakten

260 hverdagsfunderinger over tro og liv

Håp mot allehelgensdag ved Torbjørn Olsen

04.11.2021 · 3 min 43 sek

Håp er ikke bare å sitte og vente på at noe muligens en dag kan skje. Håp er aktiv handling, mener lufthavnprest Torbjørn Olsen.