Abels tårn

Hver uke samles tre forskere for å svare på mer eller mindre vitenskapelige spørsmål fra våre lyttere. Vil du være publikum eller sende oss spørsmål kan du gå hit: http://nrk.no/abels eller send oss en mail på abels@nrk.no

Abels tårn - Helt sikker på at ikke KI vil ta over verden?

24.02.2023 57 min

Fra Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim! - Hva er best mulig bruk av KI for menneskeheten? - Er evolusjonsteorien fortsatt kun en teori? - Hvorfor lager gjærsoppen etanol? - Vindmøller til havs eller atomkraft på land? - Hva betyr det at KI kan approksimere "hva som helst"? - Hva er det gøyeste KI kan brukes til i vår levetid - Helt sikker på at ikke KI tar over verden? - Til kamp for det paternale mitrokondriale DNA! - Kan vi sette en økonomisk verdi på naturen? I panelet: Inga Strümke Trygve Brautaset Rachel Tiller