Abels tårn

Still spørsmål - eller finn ut hvor du kan se oss live http://nrk.no/abels Spørsmål kan også sendes til abels@nrk.no Abels tårn er din kilde til nyttig og unyttig kunnskap du kan briljere med i selskapslivet: Hver uke samles tre forskere for å svare på geniale spørsmål fra våre lyttere. De er dine navigatører gjennom jungelen av alternative fakta, i jakt på svar om hvordan verden fungerer.. Blir det tidevann i et melkeglass? Suger våte kluter bedre enn tørre? Stopper tiden i et sort hull? Hvor lang blir jorda om den gjøres om til en agurk? Ditt fyrtårn i den postfaktuelle tåka. Vi frykter intet spørsmål.

Abels tårn - Helt sikker på at ikke KI vil ta over verden?

24.02.2023 57 min

Fra Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim! - Hva er best mulig bruk av KI for menneskeheten? - Er evolusjonsteorien fortsatt kun en teori? - Hvorfor lager gjærsoppen etanol? - Vindmøller til havs eller atomkraft på land? - Hva betyr det at KI kan approksimere "hva som helst"? - Hva er det gøyeste KI kan brukes til i vår levetid - Helt sikker på at ikke KI tar over verden? - Til kamp for det paternale mitrokondriale DNA! - Kan vi sette en økonomisk verdi på naturen? I panelet: Inga Strümke Trygve Brautaset Rachel Tiller