Verdibørsen

Verdibørsen 21.06.2018

Seriebeskrivelse

Verdibørsen er P2-programmet om verdispørsmål i vår tid: Såvel etiske, moralske, politiske som filosofiske og religiøse sider av livssyn og samfunnsliv presenteres og drøftes i løpet av de 56 minutter lange sendingene. Verdibørsen sender hver lørdag kl 8 på morgenen og hver tirsdag til torsdag kl 13. I redaksjonen: Aase Cathrine Myrtveit, Zofia Paszkiewicz, Karen Frivik, Olav Njaastad, Ingvald Garbo, Jostein Gjertsen og Jan Erlend Leine.

Episodebeskrivelse

Krig i Norge - en fjern tanke. Men verden er i endring - så også trusselbildet. Nå skal forskere se på hvordan det norske sivilsamfunnet er rustet til en moderne krig - der falske nyheter og uklart fiendebilde spiller en viktig rolle. Kan norske verdier - som tillit og friluftsliv - bli en viktig del av vår motstandsevne? I Verdibørsen får du også den spennende historien om baroniet Rosendal - over 360 år med lidenskap, østersoppdrett og skjebnesvangre valg.

Tilgjengelig i:
Verden